MDH-forskning gör ny tillverkningsteknik mer tillgänglig för industrier

2015-07-06 | Forskning/Samverkan

Industridoktoranden Mats Ahlskog, vid Mälardalens högskola (MDH), vill göra det lättare att införa nya tillverkningstekniker inom produktion. I licentiatuppsatsen "Supporting pre-development of new manufacturing technologies" presenterar han metoder som kan öka tillverkande företags konkurrenskraft.

Införandet av nya tillverkningstekniker kan minska produktionstider, förbättra produktkvalitet och skapa ökade vinster hos tillverkande företag. Trots detta läggs i dag mycket lite resurser på att hitta och utvärdera sådana nya tekniker.
– Man fokuserar mycket på utvecklingen av nya produkter, men glömmer bort att undersöka hur man ska få in ny tillverkningsteknik i produktionen. Det vill jag förändra eftersom det kan bidra till både ökad konkurrenskraft och lönsamhet, säger Mats Ahlskog.  

Ny teknik innebär utmaningar

För att möta utmaningarna vid införandet av ny tillverkningsteknik är det viktigt att utveckla och utvärdera nya tillverkningskoncept i förväg. Några exempel är att personal behöver tillräcklig kunskap, samarbete med utrustningsleverantörer måste fungera väl och den nya tekniken måste kunna hantera önskad produktvolym. I sin licentiatuppsats har Mats Ahlskog undersökt hur mognadsgraden av ny tillverkningsteknik kan utvärderas, samt vilka faktorer som påverkar vid introduktionen. 
– Jag har observerat vad som fungerar och inte fungerar, samt vad det beror på. Om ett företag till exempel hittar ny tillverkningsteknik, men har för låga kunskaper om tillverkningsmetoden, slutar det ofta med att man köper samma tillverkningskoncept som tidigare. Men på det sättet får företaget aldrig någon utveckling i sin produktion, säger han.

Stöd ökar tillgänglighet

Det råder brist på forskningsstudier inom detta område. Med sin undersökning vill Mats Ahlskog skapa stöd för snabbare, effektivare och mer tillgängligt införande av tillverkningsteknik.
– Framförallt vill jag att företag ska kunna prova och utvärdera det som är helt nytt på marknaden. Köper man ny teknik utan att först bygga kunskap och bedöma mognadsnivån kan det bli dyrt, orsaka problem och innebära mer arbete, säger han. 

”Jag sitter på mycket kunskap”

Mats Ahlskog arbetar på Volvo Group Trucks Operations i Köping samtidigt som han forskar på MDH. Han har en civilingenjörsexamen inom elektronik från MDH och snart 20 års erfarenhet från tillverkningsindustrin. Han började tidigt fundera på att forska och ser fram emot att testa sina resultat i praktiken i fortsatt arbete mot en doktorsavhandling. 
– Jag gillar det nya och okända med forskning, och jag har lärt mig att se på frågor ur olika perspektiv. Det är en utmaning men nödvändigt för att förstå, säger Mats Ahlskog.