MDH-forskning ger effektivare användning av processorer

2013-06-07 | Forskning/Samverkan

Runt omkring oss finns en mängd datorer som vi inte tänker på. De kallas inbyggda system och kan sitta i allt från mikrovågsugnar till väckarklockor. I exempelvis en bil kan det finnas upp till ett hundra sådana här inbyggda system, som utför så mycket som 800 olika uppgifter. Det är förstås kostsamt att bygga in så många datorer, så om samma processor kan utföra fler uppgifter kan man spara en hel del pengar. Detta har Nima Moghaddami Khalilzad forskat på under de senaste två åren, och den 13 juni är det dags för honom att försvara sin licentiatavhandling.

För att en processor ska kunna utföra flera parallella uppgifter måste man tilldela varje uppgift en del av processortiden. Nima Moghaddami Khalilzad förklarar:

-  Traditionellt har man bestämt på förhand hur mycket av processorns tid en uppgift ska få använda,  till exempel 40 procent. Men i praktiken tar uppgiften inte så stor del av processorn hela tiden. Faktum är att 40 procent är en ganska pessimistisk uppskattning eftersom det är det maximala behovet, medan uppgiften kanske bara använder tio procent en stor del av tiden. Det betyder att man oftast slösar bort en mängd processortid, eftersom processorn inte kan nyttjas fullt ut.

Nima har istället tagit fram ett adaptivt sätt att dela ut processortiden. Istället för att bestämma den på förhand håller processorn själv koll på hur mycket tid varje uppgift behöver för tillfället, och fördelar det i realtid.     

- Med ett adaptivt synsätt får vi en realistisk tilldelning av tiden. Det innebär att vi ganska enkelt kan tilldela fler uppgifter till varje processor, för helt plötsligt blir det möjligt att utnyttja den tid som annars stod outnyttjad.

När samma processor klarar av fler uppgifter samtidigt behöver man heller inte lika många processorer. Det betyder i sin tur en avsevärd kostnadsbesparing.

Nästa steg är att gå från system med en processor till multiprocessorssystem.

- När jag är klar med min licentiaten ska jag åka till McGill University i Montreal. De är duktiga på adaptiva system och vi på MDH är duktiga på inbyggda system, så det blir en bra kombination. Ofta börjar man med en processor, och min forskning här på MDH är ett steg, innan man försöker lösa mer komplexa problem med flera processorer.

Nima försvarar sin avhandling (kalendariet)

Mer information om Nimas forskning