MDH-forskaren Kimmo Eriksson, populär i Kunskapskanalen

2011-01-26 | Forskning/Samverkan

Vetenskapsrådet arrangerar regelbundet så kallade kvartalsseminarier inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa seminarier tv-sänds i programserien UR Samtiden där de utgör ett mycket omtyckt inslag. Enligt uppgift ses varje program av uppskattningsvis 20 000 – 25 000 personer i Kunskapskanalen och därtill ska läggas repriser och övriga medier.

En av arrangörerna, enhetschef Helena Bornholm på Vetenskapsrådet, meddelar att det föredrag som har repriserats flest gånger någonsin i UR Samtiden hölls i mars 2010 av en av Mälardalens högskolas forskare: Kimmo Eriksson, professor i matematik. Hans föredrag handlade om hur matematiken hjälper oss att beskriva och förstå cykliska fenomen både i naturen och i kulturen.

Om du mot förmodan missat detta föredrag om cykliska fenomen kan du se reprisen nedan:

Föredraget i UR Play

Läs mer om Kimmo Eriksson