MDH-forskare utvecklar webbaserat stresshanteringsprogram

2013-12-20 | Forskning/Samverkan

Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik på HVV, har beviljats 629 000 kronor från AFA Försäkring för att ta fram ett evidensbaserat, skräddarsytt och interaktivt e-hälsoprogram. Programmet ska, genom beteendeförändringar, minska problemen hos personer med arbetsrelaterad stress.

 

Webbplattformen kommer att tas fram i samarbete med experter inom information, design och teknik. Programmets användbarhet testas av 20 individer med arbetsrelaterade stressproblem som rekryteras från olika kommunala skolor, innan forskarna går vidare med en randomiserad,  kontrollerad studie om effekter av programmet.

Projektet startade då de webbaserade stresshanteringsprogram som finns idag grundas inte på rådande evidens i fråga om design, innehåll och sätt att leverera programmet. Projektet drivs som ett doktorandprojekt och startade i september 2012 med Caroline Eklund som doktorand. Förutom Anne Söderlund är Magnus Elfström, leg. psykolog och lektor, handledare i projektet liksom Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign. Anslaget kommer i första hand att användas till kostnader för programmering.