MDH-forskare utvecklar molnlösning för industrin

2015-11-25 | Forskning/Samverkan

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) delar ut 250 miljoner kronor till åtta forskningsprojekt med syfte att utveckla ny teknik för svensk industri. MDH-projektet Molnbaserade produkter och produktion (Factory in a cloud) som leds av professor Hans A Hansson, tilldelades en av de högre summorna; nära 35 miljoner kronor. Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för så kallad molnbaserad produktion.

Molnbaserad produktion anses vara framtiden inom industrin. Hans A Hansson förklarar:

– Om du använder Facebook så är du molnanvändare, eftersom de servrar som hanterar Facebook ligger på en för dig okänd plats och det är i regel ointressant att veta var. I det här projektet använder vi oss av samma princip, men här utvecklar vi teknik som gör det möjligt för ett industriföretag att lägga stora delar av sitt produktionssystem i “molnet”. Konkret skulle det kunna röra sig om att lägga huvuddelen av de datorprogram som styr den fysiska utrustningen i ett publikt eller företagsinternt moln. 

”Inget utrymme för misstag”

I praktiken innebär det att de program som ligger i molnet styr många fysiska maskiner i en produktionsanläggning.

– Den här sortens molnanvändning ställer stora krav på tillförlitlighet och realtidsprestanda. Det är ingen katastrof om du får vänta en sekund extra i Facebook, men när man styr maskiner i en fabrik kan det leda till just det. Det finns inget utrymme för misstag och därför kommer tekniken som utvecklas att testas i relevanta industrimiljöer, säger Hans A Hansson.

Ett projekt som kräver samarbete

I forskningsprojektet kopplas två av högskolans olika forskningsområden, inbyggda system samt innovation och produktrealisering, till varandra. Något som Damir Isovic, chef på akademin för innovation, design och teknik där projektet har sin hemvist, ser positivt på.

– Jag är övertygad om att vi har mycket att vinna på att arbeta mer gränsöverskridande och att vi med hjälp av varandras kompetenser kan utveckla teknik som har större chans att verkligen komma användarna till nytta, säger han.

Hans A Hansson håller med.

– Målet är att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och ökad flexibilitet i produktionen. Den accelererande digitaliseringen av dagens industri kommer att möjliggöra nya avancerade produkter och effektivare produktion som leder till lägre kostnader i konsumentledet, säger han.

Om finansieringen från SSF

Den 10 november beslutade SSF att inom programmet "Generiska metoder och verktyg för framtida produktion" stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion med 250 miljoner. Av sammanlagt 59 projektansökningar beviljades 8 stycken finansiering med så kallade rambidrag på 23-35 miljoner kronor under fem år. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri.