MDH-forskare undersöker hur företag kan bli mer konkurrenskraftiga

2015-10-15 | Forskning/Samverkan

Angelina Sundström är universitetsadjunkt och doktorand i industriell ekonomi och forskar om hur forsknings- och utvecklingsföretag kan bli så konkurrenskraftiga som möjligt. I sin avhandling beskriver hon hur ett svenskbaserat företag, som blev uppdelat och sålt, överlevde som tre separata företag. Baserat på dessa analyser presenterar hon fyra unika strategier för hur man kan hantera resurser.

Forsknings- och utvecklingsföretag måste ständigt utveckla nya produkter och processer, som är likvärdiga eller bättre än konkurrenternas. De företag som misslyckas med att vara tillräckligt innovativa och kreativa riskerar att förlora sina kunder, sitt rykte och sin position inom koncernen och i sin industri. Det kan leda till att de tvingas sälja sina tillgångar, ansöka om konkurs, gå ihop med andra divisioner eller säljas ut.

Avhandlingen beskriver hur ett svenskbaserat företag i södra Sverige, som blev uppdelat och sålt till utländska multinationella företag, överlevde som tre separata forsknings- och utvecklingsföretag. Vidare undersöks hur dessa tre företag (alla verksamma inom lufthantering) byggt vidare på sitt historiska arv och fortsatt vara en viktig spelare i sin industri.

–  Min avhandling bekräftar tidigare forskning som funnit att forsknings- och utvecklingsföretag kan förbli konkurrenskraftiga genom att ha tillgång till strategiska resurser som testanläggningar, anställda med rätt kompetens och erfarenhet, samt starka relationer med leverantörer och kunder. Den finner också att komplementära resurser som informationsteknologi bidrar till konkurrensförmågan, säger Angelina Sundström.

Unikt med hennes avhandling är att hon, baserat på de analyser hon utfört, utvecklat en modell med fyra strategier för att hantera resurser:

1.     Byråkratisk Resurshantering

2.     Strukturerad Resurshantering

3.     Flexibel Resurshantering

4.     Explorativ Resurshantering. 

– Min forskning sprider ljus över de villkor som behöver uppfyllas för att forsknings- och utvecklingsföretag ska förbli konkurrenskraftiga och i nästa steg fortsätta bidra till samhällsekonomin. Den är även nyttig för praktiker som arbetar med forskning- och utveckling i sitt arbete.

 

Disputerar 16 oktober

Angelina Sundström beskriver sig själv som en dans- och teatertokig person som är uppvuxen i Eskilstuna. Hon läste Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning mot industriell ekonomi vid KTH och började därefter doktorera på MDH.

Fredagen den 16 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Old Swedish Business in New International Cloathes – Case Studies on the Management of Strategic Resources in Foreign-Acquired Swedish R&D firms”.