MDH-forskare undersöker framtidens elavtal

2012-05-15 | Forskning/Samverkan

Hur mycket vill du kunna spara på att köra tvättmaskinen på natten istället för på dagen – räcker det med 3 kronor per tvätt eller vill du spara minst 20 kronor? Detta vill forskare på Mälardalens högskola ta reda på genom en enkät som de närmaste veckorna når 1000 hushåll i Eskilstuna. Svaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elpriser.

Tvättmaskin | sxc.hu/porah

I dagarna drar projektet Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden igång i Eskilstuna – ett projekt som är finansierat av Energimyndigheten och där forskare på MDH ska undersöka vilka möjlighet som finns för konsumenter att påverka framtidens elpriser.

Framtidens förnybara energikällor som sol- och vindkraft har nackdelen att tillgången på dem varierar efter väder och vind. Och när det finns ont om grön el blir den inte bara dyr utan den kompletteras med att energibolagen köper in kolkraft.

– Därför kommer det i framtiden bli allt viktigare att konsumenter anpassar sin energiförbrukning efter tillgången på den grönare elen, vilket enkelt uttryckt innebär att styra om sin energianvändning till andra tider på dygnet, berättar Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid Mälardalens högskola.

Genom en enkät som de närmaste veckorna kommer att nå 1000 av Eskilstuna Energi och Miljös kunder ska forskarna ta reda på hur mycket konsumenter vill spara in på sin elräkning om de förändrar sin elförbrukning. Forskarna vill se vilka prismässiga vinster som konsumenter vill göra för att tycka att en förändring är värd besväret.

­­– I enkäten ställer vi konkreta frågor där vi utgår från ett scenario som exempelvis: Om du skulle spara 20 kronor på att tvätta din tvätt på natten istället för på dagen, skulle du göra det?, säger Fredrik Wallin.

Redan idag finns det i en del kommuner möjlighet att teckna elavtal där priset beräknas timme per timme, något som innebär att man som aktiv elkonsument kan spara pengar på att flytta en del av sin förbrukning från kontorstid till kvällstid.

­– Under de kalla vintrarna vi hade för två-tre år sedan förekom det elpriser på över 10 kr/kWh. När man under de här perioderna körde tvättmaskinen och värmde upp elen i villan som vanligt kunde det betyda extra kostnader på ca 150 kr per dag. Det är därför vi vill titta på intresset som elkonsumenterna har för att minska sin elförbrukning och sina kostnader under de perioder som priserna är extra höga, berättar Daniel Torstensson, doktorand i energiteknik vid Mälardalens högskola.