MDH-forskare underlättar för industrier som tillverkar i små volymer

2015-06-02 | Forskning/Samverkan

I sin unika forskning undersöker Siavash Javadi möjligheter att effektivisera produktutvecklingsprojekt för industrier som tillverkar i små volymer. Den 29 maj försvarade han sin licentiatuppsats "Towards tailoring the production introduction process" vid Mälardalens högskola (MDH).

 

Utvecklingen av en produkt passerar olika faser på vägen från den första grundidén till marknadslansering. En viktig sådan fas är framtagningen av prototyper, som ofta sker i de avslutande stegen av ett projekt under den så kallade produktintroduktionsprocessen. Tester med prototyper kan bidra till effektivare produktionssystem, minskad tillverkningstid och högre produktkvalitet. Men alla har inte möjlighet att använda sig av denna metod.    
– Jag jobbar med industrier som tillverkar små volymer och som inte kan skapa prototyper, eftersom de ofta är för dyra och komplicerade. Vid tillverkning av tåg eller gruvindustrimaskiner är det en lyx att framställa exemplar på prov, säger Siavash Javadi.

I sin licentiatuppsats undersöker han alternativa lösningar som kan väga upp för bristen på möjlighet att effektivisera produktionssystem med hjälp av prototyper. De egenskaper och krav som påverkar produktintroduktionsprocessen vid massproduktion är väl utforskade, men hittills har det inte gjorts många studier på produktion i små volymer.

Tillverkning i små volymer allt vanligare

Siavash Javadis forskning fyller en efterfrågad funktion då alltfler industrier går mot tillverkning i mindre volymer, och många verksamheter har redan visat ett stort intresse för studien.

– Ökad konkurrens och mättade marknader innebär att företag behöver kundanpassa sina produkter. Exempelvis personbilsmarknaden erbjuder många olika modeller idag. Det innebär komplicerad tillverkning i små volymer, istället för massproduktion. En liknande anpassning kommer att bli nödvändig för fler industrier, säger Siavash Javadi.

Industrier med tillverkning i små volymer gör ofta ändringar på existerande maskiner snarare än att ta fram helt nya produkter. Siavash Javadi föreslår därför en metod där förbättringsförslag baseras på insamling och jämförelse av kunskaper från tidigare produktioner. Han hoppas att alternativa lösningar ska bidra till att behålla industrier inom Sverige och Europa, och med dem arbetstillfällen.   

Från teori till praktik

Siavash Javadi kommer att vidareutveckla sitt förslag i en doktorsavhandling. Han kom till MDH 2010 för att påbörja mastersstudier i produktion och logistik efter en kandidatexamen i produktionsteknik från Iran University of Science. Beslutet att flytta till Sverige gjordes enkelt tack vare studiekamraternas varma rekommendationer.
Jag vill fortsätta arbeta på en metod att effektivt samla in och använda information för att minimera problem vid framtida produktioner. Finns det tid och möjlighet kommer jag även testa teorin i praktiken, säger Siavash Javadi.