MDH-forskare topp fem i prestigefull konferens

2013-09-27 | Forskning/Samverkan

Joakim Netz, MDH-forskare i Industriell ekonomi och organisation, är utvald som en av fem finalister i en av världens högst rankade konferenser som arrangeras av organisationen Strategic Mangagement Society. I år arrangeras den i Atlanta. Totalt har 1670 bidrag skickats in till konferensen.

 

Joakim Netz

Joakim Netz tävlar med konferensbidraget ”Paradoxcial Contexts and Capability Reconfigurations: Explaining Change in Stable Patterns of Strategic Renewal” som belyser hur motstridiga krafter utvecklas när företag står inför både snabba teknikskiften och krisrelaterade omvärldsförändringar – så kallade paradoxala kontexter.

Vad tror du är anledningen till att du är i final?

Under året har flera mycket välrenommerade vetenskapliga journaler publicerat artiklar av författare som lyfter fram paradoxteori relaterat till förändringar i organisationer och omvärld. Sedan 2010 har paradoxer diskuterats i en ström av intellektuella bidrag i litteraturen medan empiriska studier såväl som testbar teori har varit eftersatt. Kanske är det mot den bakgrunden som studien blir intressant för de som är främst i forskningsfältet om strategiprocesser i företag och andra organisationer.

Hur går det till under finalen?

De fem finalisternas bidrag bedöms av en jury. Vinnaren annonseras söndagen den 29 september i samband med att SMS-organisationen för strategiprocessforskningen har ett motsvarande årsmöte. Jag kommer att resa till Atlanta och delta i hela konferensen för att lära mig mer om mina andra forskningsområden och att presentera mitt bidrag till forskningen.

Läs mer om Joakim Netz här:

Därför lyckas företag när de satsar på nya affärsområden

Internationell utmärkelse till MDH-doktorand inom industriell ekonomi och organisation