MDH-forskare studerar träffsäkerheten i investeringskalkyler

1,2 miljoner till ekonomiforskning på MDH

2013-01-21 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola har fått 1,2 miljoner i forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse. Pengarna går till att undersöka varför vissa investeringsprojekt skiljer sig stort mellan budget och utfall och vilka konsekvenser det kan få.

Esbjörn Segelod, professor i företagsekonomi på Mälardalens högskola, är projektledare för forskningsprojektet "Systematiska avvikelser mellan prognos och utfall och dess konsekvenser för bedömning av investeringar". Projektet är ett av de vinnande projekt som blivit beviljade forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Investeringskalkyler kan vara mer eller mindre träffsäkra, men det är inte bara slumpen som avgör om det blir stora eller små skillnader mellan budget och utfall. Tidigare forskning visar exempelvis att skillnader är generellt sett större för små investeringar och vid längre anläggningstid.

– Det finns med andra ord en systematik för hur budget och utfall skiljer sig åt. Den är viktig att förstå för att kunna göra bra kalkyler. Men att underskatta de verkliga kostnaderna och problemen har inte bara negativa effekter. Många investeringar skulle aldrig genomföras och många nya företag aldrig startas om alla framtida problem gick att förutse. Det kommer att handla om att analysera konsekvenser av systematiska avvikelser för möjligheten att få gehör för visioner, skrida till handling, utöva kontroll, göra kalkyler och bedömning av investeringar, säger Esbjörn Segelod.