MDH-forskare prisas för bästa avhandling inom arbetslivsvetenskap

2018-06-20 | Utbildning Forskning/Samverkan

Jonas Welander, postdoktor inom arbetslivsvetenskap vid MDH, tilldelas utmärkelsen bästa avhandling i Sverige 2017 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Avhandlingen handlar om välfärdsarbetarnas relation till sin organisation.

– Det är ett kvitto på att forskarutbildningen inom arbetslivsvetenskap vid MDH håller hög kvalitet. Självklart är jag nöjd med mitt arbete, men handledarna har varit otroligt kompetenta och goda vägledare i arbetet till att bli en självständig forskare. Avhandlingen hade heller aldrig varit möjlig att skriva utan Samhällskontraktet som delfinansiär, säger Jonas Welander.

I sin motivering skriver juryn att avhandlingen ger en intressant och mycket god bild av ett aktuellt tema med hög samhällsrelevans. De menar även att avhandlingen skulle kunna bidra till insatser som förbättrar relationen mellan anställda och organisation och minska missnöjesrelaterad personalomsättning, bristande lojalitet och engagemang i relation till organisationen.

– Min förhoppning med avhandlingen är att den ska inspirera till fortsatta utvecklingsarbeten i offentliga organisationer. Det är också det som är det bästa med forskningen, när den får komma till värde och nytta för samhället, säger Jonas Welander.

Priset för bästa avhandling i Sverige 2017 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö delades ut av Arbetsmiljöhögskolan under konferensen Forum för arbetslivsforsknings (FALF) den 12 juni.