MDH-forskare medverkar på Bokmässan i Göteborg

2015-09-25 | Forskning/Samverkan

Över 100 000 besökare letar sig till Göteborg där Bokmässan nu pågår. MDH-forskaren Jennie Schaeffer, som doktorerade 2014, är inbjuden för att dela med sig av sin forskning. På lördag den 26 september har intresserade mässbesökare möjlighet att ta del av hennes avhandling ”Spaces for innovation”.

 

Jennie Schaeffer medverkar vid Bokmässans Forskartorg, som i år fokuserar på design. I en monter med tema design för innovation och design som innovation, kommer hon tillsammans med ett antal designforskare samordnade av Designfakulteten att presentera sin avhandling. Montern är öppen för allmänheten med en moderator på plats för att lyfta diskussionsfrågor och inbjuda till dialog mellan forskare och mässbesökare.
– Det känns jättekul att avhandlingen lyfts som bok på en plats full av läsintresserade. Mycket möda läggs ner på innehållet av både doktoranden och kollegor och forskarutbildning fokuserar ofta på processen, så det är ett roligt grepp för att popularisera forskningen och fokusera på slutprodukten. Det ska dessutom bli spännande att få möjlighet till individuella möten med besökare och att träffa andra forskare som nyligen har disputerat, säger Jennie Schaeffer. 

Hennes avhandling ”Spaces for innovation” handlar om hur arbetsplatsens formgivning skapar förutsättningar för innovation i en industriell kontext, och bygger till del på fotografier och berättelser från användarna själva.
– Jag tror att det finns många som är intresserade av ämnet. Min avhandling är en pusselbit i en aktuell diskussion om design och innovation, säger Jennie Schaeffer.

"Ett strålande initiativ"

Utställningen arrangeras av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), Svensk Form, Arkitektur- och Designcentrum samt Designfakulteten. Initiativet är ett led i projektet People Powered Future, som med aktiviteterna i montern vill skapa en bredare bild av design och lyfta hur design kan användas som en utvecklingskraft i samhället.  
– Det är ett strålande initiativ. För mig berör designforskningen bland annat användaren i användarens vardag och samskapandets roll när vi utformar framtidens arbetsplatser, och andra gemensamma miljöer. I designforskningen handlar det också om att kommunicera och initiera nya processer i samhället och här får vi möjlighet att synas på en ny arena, säger Jennie Schaeffer.

Fortsätter forska

Efter sin disputation 2014 fortsatte Jennie Schaeffer med nya forskningsprojekt. Hon har nyligen avslutat Sonotopia, ett tvåårigt projekt på Historiska Museet i Stockholm som fokuserat på innovativ interaktivitet och ljud i utställningsmiljö.  Projektet har varit ett samspel mellan Historiska Museet, informationsdesign och datavetenskap. Utöver forskningen arbetar hon som universitetslektor i informationsdesign vid MDH.
– Jag vill gärna fortsätta kombinera forskning och utbildning, det är intressant att följa studenterna och man lär sig ständigt nytt genom att undervisa. Dessutom är det ett väldigt bra sätt att hålla sig à jour med den senaste forskningen, säger Jennie Schaeffer.