MDH-forskare hyllas med fint stipendium

2013-06-27 | Forskning/Samverkan

IMIT:s styrelse, Institute for Management of Innovation and Technology, har beslutat att tilldela MDH-forskaren Joakim Netz sitt årliga stipendium på 25 000 kronor för goda forskningsinsatser av en ung och lovande forskare.
– Stipendiet känns hedrande och ger mig energi att fortsätta mitt forskningsarbete, säger Joakim.

Joakim Netz har forskat om hur stora företag och organisationer utvecklar nya affärsområden för att säkra sin framtid. I vintras publicerade han sin doktorsavhandling vid Mälardalens högskola, något som han nu får ta emot pris för.
– Beslutsfattarna bakom priset såväl som institutionen IMIT, representerar kunskap om området företagsledning av företagsförnyelse som jag har ytterst stor respekt för. I någon slags mening betyder priset för mig att jag ska fortsätta föra ut mina teoretiska idéer än mer i det internationella sammanhanget, samtidigt som det finns en tydlig svensk aktör som gärna ser att nya idéer adderas. För att fokusera dessa båda uppgifter kommer stipendiet dels att finansiera mitt deltagande i årets konferens inom Strategic Management Society, dels fortsatt utveckling av ansökningar för finansiering av nya forskningsprojekt, säger Joakim.

Gästforskar i USA
Just nu befinner han sig i USA där han gästforskar. Forskningsarbetet är förlagt till Stern School of Business vid NYU och ger honom möjlighet att fortsätta forska på heltid.
– Konkret arbetar jag primärt i två övergripande projekt. Det första projektet behandlar strategiska diagnoser av företag som i miljöer av politiska trender och beslut tvingas till omorientering, till exempel omställning från en nationell till internationell kundbas. I det andra projektet behandlar jag flera olika aspekter från avhandlingen i en portfölj av artiklar. Här utvecklas ett nytt forskningsområde där jag arbetar med att föra samman tre domäner; strategisk förnyelse, allianser-portföljer och corporate crisis management. Mer konkret utvecklar jag just nu teoretiska idéer för ett sammanhållande perspektiv kring att studera frågan: hur kan företag upprätthålla innovationsgrad i partnerportföljer samtidigt som man måste hantera kriser?

Sommaren ger energi inför hösten
Sommardagarna i New York ägnar Joakim åt att skriva texter tidig morgon, editera gamla texter på eftermiddagar medan kvällstid innebär antigen studier på språkinstitutet vid NYU eller möten med kollegor för att diskutera forskningsprojekt. Den 3-5 juli besöker han en konferens i Montreal för att presentera egen såväl som att diskutera andras forskning. Men trots ett fullspäckat sommarschema, blir det några veckors semester i augusti.
– Gissningsvis blir det spännande dagar i Ångermanälven. Miljön såväl som fisket där ger perspektiv. Det är inte bara görskoj, utan ger härlig energi inför höstens utmaningar att föra forskning såväl som utbildning framåt, säger Joakim.