MDH-forskare hjälper Eskilstuna och Västerås att möta arbetsmarknadens utmaningar

2015-01-19 | Forskning/Samverkan

Enligt en prognos kommer vartannat jobb att automatiseras inom 20 år. Det innebär att många jobb i regionen försvinner eller omvandlas. Forskaren Eva Lindell vid Mälardalens högskola har fått i uppdrag att undersöka hur arbetsmarknaden i Södermanland och Västmanland påverkas av utvecklingen. Informationen ska användas som underlag för att forma strategier för hur länen ska möta utmaningen.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos står bland annat tillverkningsindustrin, som är viktig för regionen, i fokus för den försvagade arbetsmarknaden. Branschen som sådan ökar samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar vilket kan drabba ytterligare branscher. Samtidigt som digitaliseringen ökar, ökar även globaliseringen. Företag flyttar sina verksamheter till andra kontinenter där tillgången till kompetens är högre än i vår region. Oron för att bli av med arbetet ökar i hela Europa och särskilt utsatta är lågutbildade, yngre, invandrare och kvinnor.

För att stå rustade inför framtiden tar nu Västerås stad och Eskilstuna kommun hjälp av forskaren Eva Lindell. I det ettåriga projektet Framtidens arbetsmarknad kommer hon att ta fram information om hur arbetsmarknaden i regionen påverkas av digitaliseringen och globaliseringen.

 

 

 – Tanken är att de rapporter som produceras i projektet ska användas som underlag för diskussioner kring arbetsmarknadsfrågor hos tjänstemän och politiker i Södermanland och Västmanland. Vi behöver få svar på hur vi kan möta utmaningarna i framtidens arbetsmarknad, säger Eva Lindell.

På Västerås stad är man positiva till samarbetet med Mälardalens högskola.

­– Vi är medvetna om att det sker en omstrukturering på arbetsmarknaden i vår region. Det här är komplexa frågor och vi behöver få information för att kunna förstå och anpassa oss efter det som händer. Forskningsprojektet ger oss beslutsunderlag för att fatta kloka beslut och det tror jag bidrar till konkurrensfördelar både för Västerås stad och Eskilstuna kommun, säger Ylva Wretås, strateg vid Västerås stad.

Forskning om hållbart samhälle

Projektet Framtidens arbetsmarknad ryms inom ramen för Samhällskontraktet som är en gemensam plattform för samverkan. Sedan 2009 bedrivs Samhällskontraktet av MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland.