MDH-forskare: förändrat arbetssätt krävs för att lyfta elevernas mattekunskaper

2011-06-03 | Forskning/Samverkan

Det är inte genom att räkna på egen hand som elever blir bra på matematik, utan det krävs mer lärarledda samtal och diskussioner. Det säger Andreas Ryve, matematikforskare vid Mälardalens högskola, som medverkade i Sveriges televisions Rapport igår.

I inslaget berättades om Västerås stads satsning på att stärka matematikkunskaperna, en satsning som genomförs i samarbete med Mälardalens högskola.

Enligt Andreas Ryve behöver läraren guida eleverna in i sätt att tänka matematik där räkning, begreppskunskap, problemlösning och matematiska resonemang betonas. Det handlar inte om att använda bara en lösning, utan att låta eleverna finna de lösningar och metoder som passar dem bäst.

För att ge eleverna möjlighet till det borde man i större utsträckning jobba med så kallade rika matematiska problem.

Rika matematiska problem kännetecknas av att de introducerar viktiga matematiska idéer, är relativt lätt att förstå samt att de kräver en viss utmaning.

Att jobba med sådana problem skulle då ge möjlighet för läraren och elever att kollektivt diskutera matematik med fokus på olika förmågor, alltså hur räknar vi här, vilka begrepp använder vi oss av, finns det olika strategier att lösa problem. Alla i klassen skall kunna börja jobba med problemet och läraren kan ge en gemensam introducerande diskussion till problemet. Sedan får eleverna angripa problemet på sitt sätt och i den takt som passar varje elev.

−Jag vill betona att jag i och med detta absolut inte är emot att eleverna behöver träna sin räknefärdighetsförmåga, de är bara en fråga om NÄR de skall göra detta: Innan de vet vad de skall använda det till eller i samband med att det behövs för att lösa ett rikt matematiskt problem, säger Andreas Ryve.

Se Rapportsändningen med inslaget

Om Andreas Ryve