MDH ett steg närmare nytt campus Eskilstuna

2016-01-29 | På campus

I maj förra året startade en upphandlingsprocess för att hitta det bolag som ska bygga nya campus Eskilstuna och se till att hyresvärd finns när byggnaden är klar. Nu är upphandlingen avslutad och högskolestyrelsen har beslutat att anta Serneke Bygg AB:s anbud.

Universitet och högskolor får inte äga de fastigheter som man bedriver verksamhet inom. För att hitta en hyresvärd som kan erbjuda goda ekonomiska villkor och hög kvalitet på förvaltning, drift och underhåll påbörjades en upphandlingsprocess i maj 2015.

Skiss över nya campus Eskilstuna exteriör

Vid ett extra möte den 28 januari fattade högskolestyrelsen beslut om att det bolag som ska bygga nytt campus Eskilstuna är Serneke Bygg AB. Företaget ska även säkerställa att en hyresvärd finns när MDH:s verksamhet flyttar in i det nya campuset.

- Högskolestyrelsens beslut är ännu ett viktigt steg i skapandet av ett nytt campus Eskilstuna. Vårt mål är att skapa en högskolebyggnad som samlar all verksamhet på ett och samma ställe och erbjuder en närhet och fler mötesplatser, något som både studenter och medarbetare efterfrågar. Det är också viktigt att den nya byggnaden bidrar till stadskärnan i Eskilstuna på ett positivt sätt, säger vikarierande rektor Paul Pettersson.

Läs mer om nytt campus Eskilstuna