MDH – en tillgänglig högskola

2015-03-05 | På campus

Ett av de centrala begreppen i MDH:s likabehandlingsplan 2015 är tillgänglighet. Målet är att högskolan ska vara en tillgänglig arbetsplats, för studenter och medarbetare.

 

 

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en viss del av verksamheten, en plats eller en lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Begreppet innefattar också hur tillgången till information och bemötandet är.

En viktig del när det gäller tillgänglighet är att alla, oavsett nedsatt tal-, röst- och språkförmåga, ska kunna komma i kontakt med MDH via telefon. För att säkerställa det, finns kommunikationstjänsterna Teletal, texttelefoni och bildtelefoni.

I arbetet med att säkerställa att MDH är en tillgänglig arbetsplats både för studenter och medarbetare finns en arbetsgrupp som träffas årligen för att diskutera och utvärdera högskolans lokaler och verksamhet. Sammankallande för arbetsgruppen är mångfaldsstrateg Marika Hämeenniemi.

För att studenterna ska få rätt stöd finns en samordnare och en handläggare som arbetar med olika former av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar.

Läs mer om kommunikationstjänsterna

Läs likabehandlingsplanen här

Möt Angela Andersson, samordnare för studenter med funktionshinder i en intervju från september 2014