MDH – en öppen högskola för alla

2016-03-31 | På campus Student

MDH strävar efter att vara en öppen högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. Högskolan arbetar därför aktivt för att skapa lika villkor för studenter och medarbetare. Som grund finns en årlig likabehandlingsplan som omfattar både studenter och medarbetare, vilket är omkring 15 000 personer.

Marika Hämeenniemi är MDH:s mångfaldsstrateg med uppdrag att vara rådgivande för studenter och medarbetare i frågor som rör likabehandling. Hon ansvarar också för en årlig kartläggning och uppföljning av hur arbetet går. 

 

– MDH arbetar främjande, ofta i samverkan med kommuner, landsting och organisationer, bland annat med kunskapshöjande insatser som föreläsningar och konferenser. Allt för att skapa en positiv studiemiljö och ett gott bemötande här vid MDH, säger Marika Hämeenniemi. 

Den 5 april bjuder MDH, tillsammans med RFSL Västmanland och Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ, in till föreläsningen Avslöja heteronormen. Föreläsningen handlar bland annat om hur HBTQ-studenter kan uppleva sig marginaliserade av utbildningens innehåll, kurslitteratur och i det sociala livet utanför lärosalarna och hur en högskola kan arbeta för att studiemiljön ska bli öppen och inkluderande. 

Föreläsningen följs av en diskussion mellan RFSL Västmanland, SFQ och publiken, under ledning av Marika Hämeenniemi.  

För mer information

Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg 
marika.hameenniemi@mdh.se eller 021-10 15 93