MDH-doktorand förbättrar möjligheten att testa säkerhetskritiska system

2014-11-14 | Forskning/Samverkan

Eduard Enoiu är doktorand inom inbyggda system på Mälardalens högskola (MDH) och har utvecklat ett verktyg som effektiviserar testning av säkerhetskritiska system. Fredagen den 7 november försvarade han sin licentiatavhandling där han presenterade metoden bakom verktyget.

Ett säkerhetskritiskt system är ett system som kan orsaka en katastrof om det slutar fungera. Ett exempel är styrsystemet på ett tåg, som Eduard Enoiu valt att fokusera på i sin forskning. Den här typen av system blir allt mer komplexa, och idag testas de genom att en person manuellt skapar testfall i dem, en metod som inte bara är tidskrävande och dyr utan även känslig för mänskliga fel.

 

– Jag ville hitta ett bättre sätt att testa system på. Om vi ska hitta alla fel måste testningen utföras tidigare och mer frekvent i utvecklingsprocessen, och med hjälp av automatiserade verktyg, säger Eduard Enoiu.

CompleteTest

Resultatet blev CompleteTest, ett verktyg som genererar testfall per automatik, och på enbart några få sekunder.

– Även om CompleteTest använder en så kallad modell checker, vilket är en komplex teknik som kräver en hög grad av expertis, erbjuder vårt verktyg ett enkelt gränssnitt för de tänkta användarna. Arbetet blir mindre invecklat och går snabbare att lära sig, vilket effektiviserar verksamheten. Om det fungerar så som vi tror och hoppas i sin tänkta miljö, så kommer det kunna användas till att upptäcka programvarufel i tågets styrsystem, säger Eduard Enoiu.

Under utvecklingen av verktyget har han genomfört fallstudier tillsammans med Bombardier Transportation AB, där metoden har applicerats på verkliga program. Resultaten indikerar att den är tidseffektiv och fungerar väl, men att tekniken fortfarande inte är redo att tillämpas på mer komplexa program. Framför allt menar Eduard Enoiu att han behöver lära sig mer om vilken funktion CompleteTest fyller i sin specifika verksamhet, och för de personer som arbetar med den. 

– En av sakerna jag lärde mig under arbetet med min licentiatavhandling var att forskningen kring programvarutestning fortfarande är i sin linda när det kommer till vår förståelse för hur den används i praktiken. Genom att börja beakta dessa aspekter i vår kommande forskning, kan vi börja ställa frågor som vi inte har tänkt på tidigare. I slutändan handlar allt om att använda vår kunskap till att göra programvarutestning mindre komplext.

Trivs väl med ”dubbellivet”

Eduard Enoiu planerar att fortsätta sin forskning inom inbyggda system, utveckla sitt verktyg och utvärdera hur det fungerar i praktiken. Detta hoppas han ska resultera i en doktorsavhandling under 2016.

– En fantastisk sak med forskning är att du sällan vet exakt vad du kommer att jobba med nästa vecka. I början av min karriär, när jag var yngre, tyckte jag att det var lite skrämmande. Men under min studietid på MDH har jag funnit att det mest givande med forskning är krocken med det nya, det oväntade, det är det som håller mig intellektuellt stimulerad. Så jag vill fortsätta leva ett dubbelliv som både dataingenjör och vetenskapsman. Forskningen kan lägga till en dimension till mitt yrkesliv som jag tror att jag kommer uppskatta mer och mer ju äldre jag blir.

Han menar att framtiden inom programvaruutveckling ser lovande ut. 

– Om du är välutbildad, och använder din kompetens väl, kan du förändra världen innan du fyllt 35.