MDH deltar på Springpride

2016-05-17 | Omvärld

Lördagen den 21 maj är det dags för den tionde upplagan av Springpride, Eskilstunas egen regnbågsfest. MDH deltar tillsammans med antidiskrimineringsbyrån Humanitas. Med på plats är också högskolans kärleksambassadörer.

Högskolan är en stor arbets- och studieplats med omkring 900 medarbetare och 14 000 studenter och det är en självklarhet att finnas med på Springpride. 

– Vi arbetar aktivt för lika villkor och mot diskriminering, allt för att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. I vårt tält på Springpride kommer vi att berätta mer om vårt arbete med frågor om just lika villkor, mångfald, diskriminering och breddad rekrytering, säger Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg vid MDH.