MDH bidrar med forskning i ett internationellt projekt inom inbyggda system

2012-10-09 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola (MDH) medverkar i det europeiska forskningsprojektet MBAT, Combined Model-based Analysis and Testing. Projektet kommer att stärka transportsektorn genom framtagning av nya och effektivare tekniker för inbyggda system.

Syftet med MBAT är att ta fram en kostnadseffektiv produktion av högkvalitativa och säkra inbyggda system för transportsektorn. Projektet stärker MDH:s forskning i validering och verifiering av inbyggda system och sker i samproduktion med 37 samarbetspartners i transportsektorn från hela Europa.

– Vi forskar främst på nya tekniker och verktyg för effektiv och kostnadsreducerande verifiering av inbyggda system, säger Cristina Secelanu, universitetslektor inom inbyggda system och projektledare för MBAT vid MDH.

Digitala kontrollsystem är en grundläggande del av moderna transportsystem. De är nödvändiga för att kunna erbjuda olika avancerade funktioner för säkerhet och användarvänlighet. Eftersom brister i dessa system lätt kan orsaka allvarliga skador på passagerare och på miljön ställs särskilt höga krav på korrekt och pålitlig funktion.

– I projektet använder vi matematiska metoder och principer samt modellbaserade testprocedurer som kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi kommer att utveckla en ny plattform inom MBAT som blir mycket värdefull för europeisk industri och framtida projekt, säger Paul Pettersson, professor inom inbyggda system vid MDH och en av initiativtagarna till projektet.

Det treåriga projektet är finansierat av ARTEMIS JU och Vinnova. De 38 parter som deltar i MBAT kommer från Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Österrike.

Mer information

MBAT:s hemsida

38 European partners to focus on model-based analysis and testing of embedded systems, EE Times Europe