MDH är signatär av Magna Charta

2015-09-18 | Forskning/Samverkan

Det så kallade Magna Charta Universitatum kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum 1988 och ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. I våras blev Mälardalens högskola (MDH) efter ansökan accepterad som signatär av Magna Charta och i dagarna signerade högskolans rektor dokumentet under högtidliga former på plats i Bologna.

 

 

Den 17–18 september arrangerades den årliga Magna Charta-konferensen som fokuserar på lärosätenas globala utmaningar. En delegation från MDH bestående av rektor Karin Röding, prodekan Anne Söderlund och ordförande för Mälardalens studentkår Elvira Jansson deltog i konferensen och under den avslutande signeringsceremonin.

– I korthet vilar Magna Charta på värdegrunden att universitet och högskolor ska vara en tydlig och autonom part i samhället samtidigt som vi har ett stort ansvar för nästa generation avseende utbildning och bildning. Magna Charta betonar vikten av att forskning och utbildning inte får separeras. Det är glädjande att MDH accepterats som signatär av ett sådant viktigt akademiskt dokument och fundament för demokrati som Magna Charta är, säger Karin Röding, rektor för MDH.

Över 800 lärosäten från mer än 80 länder har undertecknat Magna Charta.