MDH agerar mötesplats för UniLink

2012-11-13 | Forskning/Samverkan

Den 15-16 november bjuder MDH in till en arenaträff för medlemmar i UniLink. Träffarna arrangeras varje år och används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter som till exempel samverkansarbetets innehåll och former. Temat för i år är Förankring – hur du på bästa sätt mobiliserar och legitimerar internt engagemang för samverkansfrågor.

Nyligen blev Karin Axelsson, vicerektor MDH, utsedd till ordförande för UniLink – ett nätverk för lärosäten i Sverige med syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. Att ordförandeskapet landade på MDH beror på vårt långvariga och erkända arbete med samverkansfrågor.

MDH arbetar strategiskt och målinriktat för att vara en samproducerande högskola som skapar nytta och värde i det omgivande samhället. Samverkan genomsyrar all verksamhet vid MDH, både utbildning och forskning. Högskolan är nationellt känd för sina modeller och arenor där forskare, praktiker och studenter möts och årligen driver MDH hundratals samverkansprojekt kring forskning och utveckling.

- Att MDH samverkar är viktigt för alla medarbetare, inte bara för oss som arbetar med samverkansfrågor, säger Karin Axelsson. Samverkan utvecklar våra utbildningar och vår forskning samt bidrar till att studenterna får jobb,  Det är därför viktigt att diskutera hur vi jobbar för att skapa engagemang  och legitimitet för detta internt.

Under konferensens två dagar kommer deltagarna att få lyssna till föreläsningar, ta del av goda exempel och diskutera tillsammans.