Månadens forskare utmanar chefers hjälteroll

Lucia Crevani forskar om ledarskap

2013-12-09 | Forskning/Samverkan

Den store ledaren är inte en ensam superhjälte som klarar allt. Ledarskap handlar istället om handlingsutrymme och vilka positioner man tar och får i samspelet med andra i en organisation. Lucia Crevani, forskare vid Mälardalens högskola, vill skapa förståelse för hur ledarskap fungerar i vår tidsanda, men också hur ledarskapet ser ut i entreprenöriella processer.

 

Lucia Crevani har nyligen börjat arbeta på Mälardalens högskola. Hon kommer senast från Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, där hon också disputerad för ett par år sedan.

Lucia Crevani forskar om ledarskap ur olika perspektiv, just nu med utgångspunkt från entreprenörskap och entreprenöriella processer.

Läs mer om Lucia Crevani och hennes forskning under Månadens forskare.