Månadens forskare: Maria Lindén

Professor i hälsoteknik med användarna i fokus

2014-12-30 | Forskning/Samverkan

Maria Lindén är professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens högskola (MDH). Hon drivs av en vilja att lösa praktiska, konkreta problem och att göra tillvaron enklare och lättare för användarna.

Våren 2014 utnämndes Maria Lindén till professor i hälsoteknik. I sin forskning vid MDH arbetar hon med bärbara sensorsystem för övervakning av fysiologiska data som puls, EKG, andning, rörelse och temperatur, något som kan användas inom bland annat omvårdnad och hemsjukvård. Hon har även varit drivande i att på MDH skapa den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Arenan för hälso- och välfärdsteknik.
– Jag är intresserad av både teknik och fysik och ser en stor nytta av att använda teknik inom hälsoområdet och att förstå hur denna teknik ska kunna användas med användarperspektivet i fokus.

 

Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid MDH.

Forskningsprofil utvecklar hälsoteknik

Maria Lindén är ansvarig för forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) vid MDH med ett 40-tal medarbetare. Forskningsprofilen är sexårig och startade under våren 2013 för att utveckla hälsoteknik. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och ett antal företag 84 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö.
– Regionen är så på och framåt och vill samverka med oss på olika sätt.  Det gäller både kommuner, landsting och företag. Det är det som gör det extra roligt att jobba på MDH, säger Maria Lindén.

Sensorsystem hjälper multisjuka äldre

I forskningsprofilen ESS-H utvecklar högskolan tillsammans med åtta företag, kommuner och landsting sensorsystem som främjar hälsa i tre olika projekt.
– Det största projektet handlar att genom sensorsystem följa hälsotillståndet hos multisjuka äldre i hemmiljö.  Tanken är att systemet ska användas av äldre personer med multisjukdom till exempel hjärtsjukdomar, KOL och diabetes. Insamlingen av data kan användas för direkt feedback, till exempel larma om någon fallit, eller användas för att följa hälsotrender över en längre period. Med projektet vill vi hjälpa personerna till en hälsosammare livsstil och att tidigt upptäcka försämrade hälsotillstånd.

Projekt skapar säkrare arbetsmiljö

Projekt två handlar om sensorsystem på arbetsplatser för en säkrare arbetsmiljö. Syftet är att monitorera, det vill säga, att mäta fysiologiska parametrar som stressnivåer, trötthet, utmattning, alkohol, i olika arbetsmiljöer hos exempelvis förare av olika fordon eller maskinoperatörer. Det handlar om insamling av data, signalbehandling och beslutsstöd i olika typer av arbetsmiljöer där det ofta kan vara svårt att mäta.
– Det här är något som kan användas i alltifrån sjukhusmiljö till gruvor.

Det tredje projektet kopplar ihop de övriga två områdena genom att undersöka hur dataöverföring kan ske både på ett säkert och integritetsskyddande sätt för patienten. Går det ett larm måste det komma fram till rätt mottagare utan att patientens integritet kränks. 

Finansiering av två nya projekt

– Vi jobbar även strategiskt för att bygga upp ett nationellt och internationellt samarbete vilket i dagarna har resulterat i två beviljade projektanslag, säger Maria Lindén.

Det ena är AAL-projektet (Ambient Assisted Living), CAMI, som handlar om IT-teknologi som ska stödja äldres hälsa i hemmet i samarbete med åtta internationella partners. Det andra är projektet Starka distribuerade forskningsmiljöer (SIDUS) i samarbete med Örebro universitet, SICS East, SICS och MDH. 

Internationell konferens i Västerås

Försommaren 2015, 2-4 juni, hålls den internationella konferensen pHealth i Västerås. Det är en årlig internationell konferens där experter inom området bärbara teknologier för personifierad hälsa från hela världen träffas. I år är Sverige och Västerås värd för konferensen och Maria Lindén är huvudansvarig.
– Vi räknar med att cirka 200 experter inom området kommer till konferensen, säger Maria Lindén.

Maria Lindén anställdes på MDH 1999 och hade då en doktorsexamen från Linköpings universitet i medicinsk teknik. I sin doktorsavhandling utvecklade hon medicinsk teknik för att mäta mikrocirkulation med laserljus.

Fakta om Maria Lindén  

Ålder: 49

 

Maria Lindéns häst Unico.

Familj: Make Bengt Stridh (solenergiexpert vid ABB och forskare vid MDH) och hästen Unico av rasen Lusitano.

Fritidsintressen: Hästar, att vara ute i naturen och att susa fram med långfärdsskridskor på Mälarens is är några av hennes absoluta favoriter.  

Bor: I ett energisnålt hus med solfångare och solceller i Gäddeholm utanför Västerås

Bakgrund: Kommer ursprungligen från Nässjö. Disputerade vid Linköpings universitet.