Månadens forskare: ”Jag vill känna att jag har gjort skillnad”

Anders Garpelins forskning fokuserar på de svaga och utsatta

2013-10-07 | Forskning/Samverkan

Anders Garpelin har haft en spännande resa från att ha varit psykologistuderande till att idag vara professor i pedagogik vid MDH. Han vill forska för att kunna förbättra för dem som har det svårt, framför allt barn och ungdomar, och han drar sig inte för att stå för sin åsikt.

 

– Jag vill kunna se mig själv i spegeln och känna att jag har gjort skillnad. Jag vill bidra till att barn att få en bra start i livet, särskilt de som lever i olika former av utsatthet eller som har svårt att klara skolans krav. För mig ska forskning ge samhället värde och nytta.

Läs hela artikeln om Månadens forskare: Anders Garpelin