Månadens forskare: "Ingen vill vara ett offer"

Helena Blomberg vill förstå hur vi lever i vår samtid

2013-04-03 | Forskning/Samverkan

Varje människas sociala verklighet avgörs till stor del av hur vårt liv ser ut för stunden. Det gör att vi har flera ”jag” vi förhåller oss till. Det menar Helena Blomberg som bland annat forskat om hur människor som blivit mobbade på sina arbetsplatser beskriver sig själva och sin situation, under tiden de mobbades och efteråt.

 

I artikelserien Månadens forskare där vi möter olika forskare vid Mälardalens högskola har det blivit dags för Helena Blomberg. Hon är lektor i sociologi och forskar bland annat om mobbning på arbetsplatser.

Hon började sin akademiska karriär med studier på Mälardalens högskola vid det beteendevetenskapliga programmet. Nu möter hon i sin tur studenter som valt att studera där.

Läs hela artikeln om månadens forskare: Helena Blomberg här.