Månadens forskare: "Det ser ljust ut för solel"

2013-08-05 | Forskning/Samverkan

Björn Karlsson är expert på solenergi. Han har arbetat och forskat på olika möjligheter att ta vara på den mest förnybara energikälla vi har i över 30 år. I dag kretsar hans forskning runt energieffektivisering av byggnader och förnybar energi, oftast med solen i centrum.

 

 

Månadens forskare, Björn Karlsson, installerades som professor i energiteknik vid MDH våren 2011. I den nystartade forskarskolan Reesbe, som handlar om energieffektivisering inom fjärrvärmeområden, som MDH delar med högskolorna i Gävle och Dalarna är Björn Karlsson med i ledningsgruppen. I den nya forskningsprofil som initierats med stöd från KK-stiftelsen, ”Future Energy”, är Björn Karlsson ansvarig för ett forskningsspår som handlar om energieffektivisering inom byggnadsområdet och inom förnybar energi.

Läs hela artikeln om Björn Karlsson och hans forskning.