Månadens e-resurs: PubMed

2015-11-02 | Student

PubMed innehåller över 25 miljoner artiklar från 1946 fram till idag. Artiklarna täcker bland annat in ämnena medicin, omvårdnad, fysioterapi och folkhälsa. I PubMed kan du hitta olika typer av artiklar, t.ex. originalartiklar, randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter.

PubMed är fritt tillgänglig och en del av artiklarna som finns i databasen kan du läsa även utan inloggning. Om du loggar in med ditt MDH-konto så kommer du även att kunna läsa artiklar ur de tidskrifter biblioteket prenumererar på. Gå in i PubMed via listan över databaser som du hittar på bibliotekets webbplats.
 

MeSH-termer

Varje artikel blir taggad med en rad olika nyckelord, så kallade MeSH-termer (Medical Subject Headings), som beskriver vad artikeln handlar om. Detta gör att du kan använda MeSH-termerna som sökord i PubMed. För att hitta rätt MeSH-termer kan du använda Svensk MeSH, som är en översättning mellan svenska och engelska för MeSH-termer. Du hittar Svensk MeSH i samma lista över databaser som du hittar PubMed.

Spara dina sökningar

I PubMed kan du skapa ett konto kostnadsfritt, för att t.ex. kunna spara ner dina sökningar och de artiklar du hittar. Genom att spara ner dina sökningar på ditt konto i PubMed så kan du hålla bättre koll på dina sökningar och de eventuella avgränsningar du gjort om du t.ex. sedan ska redovisa dina sökningar i en sökmatris.

Exportera referenser

I PubMed kan du även exportera dina referenser till olika referenshanteringsprogram, t.ex. EndNote, EndNote Online och Mendeley.


Sök i PubMed