Män utan ansvar för barn har lättast att få nytt jobb

Kin Andersson försvarar sin avhandling inom psykologi

2015-10-15 | Forskning/Samverkan

– Att de starkaste faktorerna för att få ett jobb efter att ha blivit arbetslös är att vara man och att inte ha barn hade jag inte väntat mig, säger Kin Andersson, universitetsadjunkt vid MDH och doktorand vid Örebro universitet. Hon har undersökt vem som får ett arbete inom 15 månader efter att ha blivit arbetslös och varför.

 

Forskningen visar att det är lättare för en person att få en ny anställning om tidigare jobb gett utrymme för utveckling och egna initiativ. Det ger en större tilltro till den egna förmågan och gör att personen lättare tar initiativ för att hitta ett nytt jobb. Det är dessutom positivt att vara redo att flytta och byta yrke. Samtidigt spelar familjeförhållanden en viktig roll. Att vara man och inte ha ansvar för barn är en klar fördel.
– Det är nio gånger mer troligt att en person som fått jobb efter en period som jobbsökande är en man och inte en kvinna. Det är också sju gånger mer troligt att personen inte har ansvar för barn. Skillnader mellan könen kan till exempel ses utifrån att kvinnor ofta tar ett större ansvar för barn än män, vilket gör att de har svårt att pendla eller ta ett jobb med obekväma arbetstider, säger Kin Andersson.

Kin Andersson har följt över 200 anställda som har fått information om att företaget som de arbetar på ska läggas ner och att de anställda har sex månaders uppsägningstid. Hon har bland annat studerat dessa individer 15 månader efter att deras arbetslöshet startade.
– Jag är intresserad av proaktivitet i arbete och i arbetslöshet och har gjort analyser för att se om till exempel olika krav och möjligheter i arbetet har samband med hur proaktiva människor är och när de riskerar att bli arbetslösa, säger Kin Andersson.

Undersökningen visar också att kvinnors och mäns sätt att söka jobb skiljer sig åt. Kin menar att kvinnor behöver mer stöd än män i att utveckla personliga och aktiva strategier. Det kan till exempel handla om att använda sina nätverk i större utsträckning.
– Jag hoppas att min avhandling kan visa att det är användbart att studera arbetets krav och möjligheter ur ett mer objektivt eller externt perspektiv, istället för att bara undersöka människors subjektiva uppfattning. Det kan ge ett större underlag för att se vad som kan göras bättre för att främja både utveckling och hälsa, säger Kin Andersson.
 
Kin Andersson disputerar den 16 oktober klockan 10.15 i sal Filen på MDH i Eskilstuna med avhandlingen med avhandlingen "Proactivity at work".

Text: Linda Harradine, Örebro universitet.