Mälardalens högskola tar krafttag mot fuskande studenter

Sep 27, 2011 | Student

Igår presenterade Högskoleverket (HSV) en rapport om att fusket på landets lärosäten har ökat kraftigt det sista året. Rapporten visar att MDH, tillsammans med Södertörns högskola, är det lärosäte som har flest fuskärenden i relation till antalet studenter. Enligt Högskoleverket är orsaken till ökningen det förbättrade arbetet som MDH gör mot fusk, inte att fler studenter faktiskt fuskar.

Förra året blev 750 studenter runt om i landet föremål för disciplinära åtgärder. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2009. Under 2010 åkte 54 MDH-studenter dit för fusk. Med sina 8 000 helårsstudenter betyder det att 0,67 procent av studenterna blev påkomna med att fuska, en andel som är högst i landet.

Enligt Högskoleverket fuskar inte fler studenter, utan orsaken till ökningen i statistiken är det förbättrade arbete som lärosätena gör mot fusk.

- Ökningen av disciplinärenden är delvis ett resultat av ett förbättrat arbete mot fusk. Det finns därför anledning att understryka att det inte finns något som tyder på att det "fuskas" mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden, säger universitetskansler Lars Haikola i ett pressmeddelande.

Åsa Winkler är högskolejurist på rektors kansli på Mälardalens högskola. Hon berättar hur mycket högskolan satsar på arbetet med just fusk.

- Vi har prioriterat arbetet med fusk i flera år nu, bland annat genom informationsinsatser av olika slag. En satsning som gjorts är till exempel de interna utbildningar som Enheten för pedagogik, IKT och lärande (PIL) erbjuder kring plagiat. De utbildningar som hittills har getts har behandlat frågor kring plagiat ur ett pedagogiskt, juridiskt men även ett tekniskt perspektiv, säger Åsa Winkler.

Lärarna spelar en viktig roll

Som högskolejurist är Åsa Winkler också föredragande i högskolans disciplinnämnd. För att hjälpa lärarna i arbetet med fuskärenden har hon utformat en tydlig handläggningsordning för disciplinärenden vid MDH.

- Då de flesta lärare kommer i kontakt med disciplinärenden vid endast något eller några enstaka tillfällen har jag tagit fram en handläggningsordning i syfte att hjälpa dem i dessa frågor. Handläggningsordningen ger förhoppningsvis svar på när en student ska anmälas, hur en anmälan ska se ut och följderna av ett ärende. I disciplinärendena har det på senare år märkts en tydlig förbättring i studieinformationen till studenterna avseende fusk, plagiat och källhantering med mera, vilket är mycket positivt. Lärarna spelar en jätteviktig roll i det förebyggande arbetet, säger Åsa Winkler.

Högskolan använder, som många andra lärosäten, verktyget Urkund för att minska plagieringen. Urkund fungerar så att när studenten skickar sin hemtenta eller uppsats till läraren, skickas den först – per automatik – till Urkund där den granskas och analyseras. När hemtentan eller uppsatsen sedan skickas vidare till läraren, finns analysen från Urkund med. Det är då upp till läraren att se om plagiering är misstänkt, i så fall i vilken utsträckning och sedan, om så behövs, göra en anmälan till Disciplinnämnden.

- Användningen av Urkund är verkligen ett effektivt och viktigt redskap i arbetet att minska förekomsten av fuskärenden, säger Åsa Winkler.