Mälardalens högskola får examensrätt för forskarutbildning inom hälsa och välfärd

2011-06-22 | Forskning/Samverkan

Högskoleverket har beslutat att ge Mälardalens högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt mastersexamen inom området hälsa och välfärd. Beskedet kom idag och det innebär att Mälardalens högskola nu får examensrätt för forskarutbildning inom området hälsa och välfärd, vilket är en viktig milstolpe i högskolans utveckling.

- Att vi nu får rätt att bedriva forskarutbildning är av oerhört stor betydelse för våra utbildningar inom vård, hälsa och välfärd. Det innebär att vi kan bygga upp en stark forskningsbas för utbildningarna och det bidrar till att säkra examensrätterna i framtiden. Studenterna kommer att möta en utbildningsmiljö som är mer komplett och mer spännande, säger Roland Svensson, chef för akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola.

De tre ämnen som främst berörs vid högskolan är vårdvetenskap, socialt arbete och folkhälsovetenskap. Bedömargruppen anser att området hälsa och välfärd är ”nydanande, kan fylla en viktig funktion och har en potential till utveckling”. De poängterar även att området förväntas bidra med viktig kunskap och kan bidra till utveckling av högskolans samverkan med det omgivande samhället och internationella samverkanspartners.

- Det här är en viktig milstolpe i högskolans utveckling. Nu har vi två områden att bedriva forskarutbildning i nämligen; Hälsa och välfärd och sedan år 2000 området Teknik. Det känns helt fantastiskt att några dagar före midsommar få detta för oss så strategiska beslut. Det nya området har starkt stöd från högskolans ledning, vilket vi visar genom den strategiska satsning vi gjort både ekonomiskt, organisatoriskt och ledningsmässigt. En betydande insats har gjorts för kompetensuppbyggnad inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och socialt arbete, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

Området hälsa och välfärd har även starkt stöd från det omgivande samhället. Detta framgår genom att samarbetspartners inom vård och omsorg är redo att ingå avtal om att finansiera doktorandtjänster inom ramen för konkreta samarbetsprojekt.

- En egen forskarutbildning innebär också att vi kan fördjupa forskningssamverkan i regionen, med landstingen, kommunerna och privata vårdaktörer. Det kommer att bli lättare att rekrytera och behålla professorer och annan vetenskaplig kompetens till högskolan, säger Roland Svensson.

Högskoleverket skriver även i sitt utlåtande att genom att integrera hälsa och välfärd kan problemställningar av intresse för olika professioner inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och socialt intresse belysas. ”Detta nya område kan bidra med viktig kunskap som kan leda till ökad förståelse, koordinering och samarbete mellan olika professioner inom hälso- och välfärdsområdet, ett område som erfarenhetsmässigt kan vara en utmaning utifrån lagstiftning, tradition och kultur. ” Mälardalens högskola planerar att starta forskarutbildning inom hälsa och välfärd under 2012.

Läs mer om Högskoleverkets beslut