Mälardalens högskola deltar i konferens om samverkan

2011-05-03 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola är bland de bästa högskolorna i Sverige på att samverka med näringsliv och offentlig sektor. Nu är det dags att berätta för andra högskolor, kommuner och företag om våra goda resultat. Mälardalens högskola har blivit inbjuden att lära ut kunskaper och metoder vid den nationella konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS).

Mälardalens högskola kommer att hålla i flera av konferensens workshops utifrån sex av högskolans projekt:
- MOPS-processen – Samhällskontraktets modell för att utveckla projektidéer
- Hello world – en satsning på att öka gymnasietjejers intresse för att studera och arbeta med teknik
- projektet Entreprenörskap i skolan som högskolans Idélab driver för att hjälpa skolor att utveckla lärares och elevers entreprenöriella och kreativa tänkande
- Karriärtorget som är en mötesplats på högskolan för arbetsgivare och studenter
- JämBredd som bland annat utbildar organisationer i frågor om jämställdhet
- forskargruppen STAMP som följer och studerar högskolans samverkan

- Här får vi chansen att visa upp våra goda exempel, men vi ska förstås också hämta inspiration från andra högskolors idéer och erfarenheter, säger Cecilia Vestman från Samhällskontraktet.

Den första HSS-konferensen hölls 1999 och har sedan dess arrangerats vartannat år med syfte att samla näringsliv, samhälle och akademi för att diskutera samverkan. I år anordnas konferensen av Karlstad universitet 4-6 maj. Nästa gång arrangeras HSS-konferensen av Mälardalens högskola.