Magna Charta – ett demokratiskt fundament för Europas lärosäten

2014-12-08 | Utbildning

Vid sitt möte den 1 december diskuterade högskolestyrelsen flera viktiga frågor för MDH:s räkning. Det nya campus Eskilstuna, Ett starkt MDH, den nya forsknings- och utbildningsstrategin och Magna Charta är några exempel.

Det så kallade Magna Charta Universitatum kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum 1988. Dokumentet kan ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. De grundläggande principerna i Magna Charta är:

  • Lärosäten är autonoma institutioner.
  • Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda.
  • Frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera.
  • Lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

- Styrelsen gav mig i egenskap av rektor i uppdrag att ansöka om att bli signatär av Magna Charta, ett viktigt demokratiskt fundament. Min förhoppning är att, oavsett om MDH blir signatärer eller inte, MDH:s nästa Forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) bör vila på Magna Chartas värdegrund, säger rektor Karin Röding.

 

Läs mer på rektors blogg: http://rektorsblogg.mdh.se/2014/12/01/hogskolestyrelsens-sista-mote-2014/

Läs mer om Magna Charta: http://www.magna-charta.org/default.aspx?lang=en

Läs slutrapporten för projektet Ett starkt MDH: http://www.mdh.se/internt/mdh/starkt-mdh

Läs mer om det nya campus Eskilstuna: http://www.mdh.se/internt/mdh/nyttcampus