M-politiker besökte Mälardalens högskola

2015-06-03 | Forskning/Samverkan

Den 3 juni besökte Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas talesperson för utbildningsfrågor, och Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås, Mälardalens högskola (MDH) i Västerås. De diskuterade bland annat lärarutbildning, högskolans nya studiemodell ”unified engineering” och tillämpad forskning.

 

Besöket inleddes med en diskussion om matematikundervisning och lärarutbildning tillsammans med bland andra rektor Karin Röding och matematikprofessor Andreas Ryve. Därefter gick man till högskolans robotiklabb där ett flertal forskare och studenter berättade om utbildningar och pågående forskningsprojekt.

– På MDH finns en närhet mellan grundutbildning och forskning. Studentprojekt blir exjobbsprojekt som sedan blir forskningsprojekt. Detta gör att våra studenter får prova på att göra saker på riktigt, vilket förbereder dem bättre för arbetslivet, berättade Fredrik Ekstrand, programsamordnare för civilingenjörsprogrammet i robotik.

Ny utbildningsmetod

Man diskuterade även högskolans nya utbildningsmetod ”unified engineering” som börjar användas i höst på det nya civilingenjörsprogrammet tillförlitliga flyg- och rymdsystem.

– Första året kan nästan ses som en sammanhängande kurs med ett gemensamt lärarlag och är tänkt att ge en bra och enhetlig grund för studenternas kommande studier. Oavsett om kursmomenten handlar om till exempel datorer, reglerteknik eller avioniksystem, så kommer övningar och laborationer kretsa kring att i år bygga en ”quadrocopter”. Som avslut på första året kommer studenterna tävla med de quadrocoptrar de själva designat, byggt och programmerat. Förhoppningen är att motivationen inför kommande studieår ska bli högre, sade Kristina Lundqvist, professor i tillförlitlig programvaruteknik och lärare på programmet.

Forskning med fokus på användaren

Camilla Waltersson Grönvall intresserade sig också för högskolans forskning inom hälsoteknik. Hon fick bland annat se ny sensorteknik som i framtiden ska kunna skilja en stroke från en hjärnblödning redan i ambulansen, för att möjliggöra att patienten får rätt behandling snabbare. Dessutom träffade hon robotkatten Justocat, som idag är färdigutvecklad och används inom demensvården med mycket goda resultat.

– Det är så viktigt att forskningen kommersialiseras, så att den kommer användarna till nytta. Jag blir glad när jag tänker på vad den här gör för människor, sa hon och klappade katten.

Robotikstudenterna Weronika Kovala och Anette Hilmersson presenterade sina exjobbsprojekt; det ena en robot som på egen hand ska kunna förflytta sjukhussängar på vårdavdelningar, det andra en öronsnäcka som mäter nivån av stress i kroppen. För den senare hade Camilla Waltersson Grönvall ett eget förslag på tillämpning.

– Den här snäckan skulle man ju sätta på alla i riksdagen, undrar vad det skulle visa, sade hon och skrattade.