Lyckat brandtest i tunnel

Sep 09, 2011 | Research/Cooperation

Vad händer om en tunnelbanevagn eller ett pendeltåg börjar brinna medan det befinner sig i en tunnel? För att ta reda på det har Mia Kumm, doktorand vid Mälardalens högskola, utfört världsunika fullskaletest i samarbete med bland annat SL.

Inom projektet METRO genomförs en serie tester. Se TV-inslaget i Sveriges television från det senaste försöket.