Lyckad samverkan mellan högskolan och Vård- och omsorgscollege

2012-02-26 | Forskning/Samverkan

För andra året i rad besökte elever från Vård- och omsorgscollege i Västmanland, Mälardalens högskola för att få veta mer om högskolestudier i allmänhet och om folkhälso-, sjukgymnast-, sjuksköterske- och socionomprogrammen i synnerhet. Att denna VIP-dag ger effekt visade sig direkt efter förra årets arrangemang.

 

Förra årets event väckte många tankar och känslor hos eleverna. För en del väcktes kanske för första gången en insikt att högskolestudier skulle kunna vara något för just dem. Lärarna berättade att eleverna återkom till detta med högskolestudier flera månader efteråt. Anders Björnstig, projektledare på Vård- och omsorgscollege, kunde bevittna hur mycket detta arrangemang påverkade eleverna när de var tillbaka i skolbänken.

- De förstod på ett annat sätt betydelsen av sina egna studier på gymnasienivå. Vi anser att det är viktigt att de känner till hela utbildningssystemet och därmed sina egna möjligheter. Detta upplägg är en sådan plattform. Ett sätt att få fler att känna till möjligheterna som högskolestudier erbjuder.

En nöjd elev

En av de 120 eleverna som besökte VIP-dagen och Mälardalens högskola var Matina Johansson som läser andra året på Vård- och omsorgsprogrammet på Carlforsska gymnasiet i Västerås.

- Innan dagen kände jag inte till något om högskolestudier, men nu har jag fått ett bra grepp om vad det innebär, berättar Matina Johansson. Jag trodde dagen skulle bli bra, och än så länge har det levt upp till mina förväntningar.

För Matinas del är det sjuksköterskeprogrammet som lockar.

Samproduktion mellan Vård- och omsorgscollege och Mälardalens högskola

Vård- och omsorgscollege består av åtta vuxenutbildningar och fyra gymnasier med Omvårdnadsprogram/nya Vård- och omsorgsprogrammet, och de besökande eleverna kom från skolor i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Köping, Sala och Västerås. Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), är ytterst juridiskt ansvarigt för VOC. Ove Svensson, utvecklingsstrateg på VKL, menar att VIP-dagen är ett utmärkt bevis på att det samarbete som finns mellan högskolan och Vård- och omsorgscollege fungerar.

- Vi har suveränt bra samarbete, och det blir bara bättre och bättre. Mälardalens högskola är en regional motor som vi måste värna om.

VIP-dagen är en del av ett samverkanskoncept mellan högskolan och Vård- och omsorgscollege. Förutom denna dag får eleverna vara med på föreläsningar och när studenter presenterar sina projekt.

Vård- och omsorgscollege, Västmanland

Presentationer under VIP-dagen

 

Såväl lärare som studenter presenterade de fyra grundprogram som högskolan ger inom hälsa, vård och välfärd: folkhälso-, sjukgymnast-, sjuksköterske- och socionomprogrammet. Studievägledare Mikael Lindberg gav information om behörighet och ansökan till högskolan. Joachim Wallin berättade om möjligheterna för gymnasiekillar att som sommarjobb delta i Hello People, en kurs inom hälsa och välfärd som inkluderar teori, praktik och studiebesök (ett samarbete med Västerås stad).

Anordnare av dagen var Susanne Eriksson och Susanne E Eriksson från Mälardalens högskola (MDH) och Anders Björnstig från Vård- och omsorgscollege (VOC).