Lyckad forskningsdebatt i riksdagen

2011-05-18 | Forskning/Samverkan

Igår, tisdag den 17 maj arrangerade Mälardalens högskola forskningsdebatten ”Hjärnbrist” i riksdagen. Över 120 personer samlades från näringsliv, offentlig sektor, forskningsfinansiärer, politiken och från andra lärosäten – för att prata om framtidens forskningspolitik. Det blev en levande och livlig diskussion kring konsekvenser av dagens forskningspolitik.

Se bilder från debatten

Syftet med debatten var att lyfta frågor och utmaningar kring forskning och regional utveckling. Mälardalens högskolas ambition var att visa att forskningsfinansiering inte bara är en högskolefråga, utan en samhällsfråga. En fråga som alla nationella aktörer behöver känna engagemang kring - för vad händer exempelvis om kompetensen flyr en region?

I samband med debatten presenterades en ”Vitbok i färg – tio inlägg om svensk forskningspolitik”, ett initiativ från Mälardalens högskola. Några av vitbokens skribenter är Charlotte Brogren, GS för Vinnova, Jan-Eric Sundgren, direktör AB Volvo, Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting och Angeles Bermudez Svankvist, GD för Arbetsförmedlingen.

- Förhoppningen är att en ”Vitbok i färg” ska ge läsaren svar på olika forsknings- och innovationsfrågor, men också att innehållet ska leda till en debatt om nödvändiga politiska beslut kring de utmaningar som ännu inte adresserats i forskningspolitiken, säger Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola.

Se debatten på YouTube

I måndags publicerades en debattartikel skriven av sex av landets högskolerektorer i Ny teknik.

Läs debattartikeln här