Livslångt lärande och samverkan högaktuellt i Almedalen

2019-07-05 | Forskning/Samverkan

– MDH har lyfts fram som en förebild, både av politiker och näringslivsföreträdare här i Almedalen, när det gäller samverkan med näringslivet för att säkra ett livslångt lärande, säger rektor Paul Pettersson.

Under veckan har flera representanter från MDH deltagit i seminarier och knutit kontakter med andra lärosäten, näringslivsföreträdare och politiker. Viktiga frågor för MDH var kompetensförsörjning, det livslånga lärandet och om vikten av samverkan. Och just vikten av god samverkan lyftes bland annat av Nina Åxman, produktionschef vid Bombardier Transportation:
– Vi är glada att MDH med stöd av KK-stiftelsen tagit industrisamverkan till en ny nivå genom att satsa på kompetensutveckling för industrin. Former för livslångt lärande är en lika viktig del för vår konkurrenskraft som forskningssamverkan. Fördelen med att vår personal utbildas vid MDH är att de får aktuell teknisk spetskompetens som dessutom är forskningsnära, utökad allmänbildning inom nya tekniker och de förbereds på att ta ett större ansvar och ha en komplexare vardag.

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan, deltog i Mälardalsrådets seminarium ”Vart är vi på väg - hur formar vi framtidens transportsystem?”. Där de utmaningar som finns i det snabbt växande området runt Stockholm och hur regionen möter utvecklingen både vad gäller planering och kompetensförsörjning diskuterades.
– Vi behöver arbeta tillsammans för att stärka processen från utbildning till arbete, samt möjliggöra ett livslångt lärande som förenklar för individer att ställa om, sade Helena Järregård.

Hon var även inbjuden till Tieto för att prata om hur Sverige kan utvecklas till världens globala utvecklingsavdelning.
– För att göra det behövs mod och att vi krokar arm med andra. Min drömbild är att människor världen över ska resa till Sverige för att studera hur man skapar ett samhälle där människor mår bra, sade Helena Jerregård.

Digitalisering och ledarskap

Frågan om digitalisering är högaktuell på MDH. Det var den även i Almedalen. 
– Jag fick med mig flera idéer och framför allt gav de mig bekräftelse på att MDH är på rätt väg och att vi ligger rätt långt fram i utvecklingen. Under 2019 ligger vårt fokus på att skapa trygghet kring digitala arbetssätt för samarbete och utveckla hur vi arbetar med verksamhetsutveckling, vår förändringskultur, sade Ann Cederberg. 

MDH på plats inom flera områden

I Almedalen fanns flera medarbetare från MDH på plats för att lyfta olika ämnen. Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap, deltog i flera seminarier och intervjuer där litteraturkritik i en digital tidsålder diskuterades samt litteraturens betydelse i förskolan. Docent Peter Larm deltog i ett seminarium som handlade om välmående hos barn och unga som växer upp i missbruksmiljöer. Kamran Namdar, lektor i pedagogik, deltog i ett seminarium där skolans roll och den vetenskapliga grunden diskuterades.