Lena Marmstål Hammar – Aktuell profil på Vårdalinstitutet

2012-06-25 | Forskning/Samverkan

Lena Marmstål Hammar, sjuksköterska och lektor i vårdvetenskap på Mälardalens högskola, har utsetts till Vårdalinstitutets profil sommaren 2012.

Vårdalinstitutet, Institutet för Vård- och Omsorgsvetenskap, är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän. Institutets motivering till utnämningen av Lena Marmstål Hammar lyder: ”Denna form av forskning är viktig för att den med enkla medel kan förenkla och förbättra vården av och kommunikationen med personer med demens.”

Lena Marmstål Hammars forskning handlar om vårdarsång till personer med grav demenssjukdom. Resultatet av hennes och docent Eva Götells forskning ligger till grund för kurser som kommer att ges, inte bara i Sverige, utan även i Norge och Tyskland nästa år. I Västerås och Stockholm finns det i dag flera olika vårdboenden för personer med demenssjukdom som använder sig av sång i vården.

Positiva forskningsresultat

Resultaten av forskningen kring vårdarsång är häpnadsväckande. Vårdarsång påverkar såväl personerna med demens som deras vårdare i positiv riktning.

- Vårdarna uttryckte att de genom att sjunga kunde kommunicera med personerna med demens, trots att de inte använde traditionellt tal, då personerna med demens kunde medverka mer i omvårdnadsaktiviteten, påpekar Lena Marmstål Hammar.

Personerna med demens beskrevs av vårdarna som mindre motsträviga och oroliga i de situationer då vårdarsång användes. Och trots att majoriteten av personerna med demens inte talade mer än ett par ord, så kunde flera av dessa sjunga med i sånger.

- Andra nynnade och vajade i takt till sången och både de och vårdarna log och skrattade mycket mer. Jag kunde även se att vårdarna blev mjukare i sitt sätt att kommunicera och sökte mer ögonkontakt, samt bjöd in personerna med demens att samarbeta i högre utsträckning än när de inte sjöng.

Lena Marmstål Hammar kunde även se, precis som vårdarna sade, att uttryck såsom aggressivitet och motsträvighet minskade markant under vårdarsång, medan positiva känslouttryck ökade. Dessutom är vårdarsång en kostnadseffektiv metod då ingen utrustning krävs, förutom vårdarens eller den anhöriges egen röst. Inte heller förekommer biverkningar som annars är vanligt av de flesta läkemedel för personer med demens.

Läs mer om utnämningen av Lena Marmstål Hammar såsom Vårdalinstitutets profil samt en längre intervju med Lena.