Lär dig mer om om framtidens förskola och skola

2017-10-03 | Student Forskning/Samverkan

Under hela hösten kommer MDH:s professorer inom utbildningsvetenskap att hålla föreläsningar och välkomnar lärarstudenter och dess lärare.

 

– Vi vill med den här föreläsningsserien synliggöra MDH:s forskning inom utbildningsvetenskap. På de här föreläsningarna får du ta del av MDH:s forskning inom nyanländas lärande och flerspråkighet och få kunskaper om vad skola på vetenskaplig grund och barn och ungdomars rätt till likvärdig utbildning egentligen innebär, säger Anette Sandberg, forskningsledare i utbildningsvetenskap vid MDH.

MDH erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasiet och det finns ett nära samspel mellan utbildning och forskning. Utbildningarnas innehåll och mål är vägledande för forskningen och dess innehåll och flertalet av lärarna är aktiva forskare och alla lärare tillhör en forskande miljö.

– Vår forskning har fokus på att utveckla undervisningen och att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla barn och ungdomar. Det sker inom våra fyra forskningsmiljöer; barn och unga i skola och samhälle, matematik, naturvetenskap samt ämnenas didaktik, språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik och studier om social hållbarhet i utbildning, säger Anette Sandberg.

I september hölls den första föreläsningen, där Anders Garpelin, professor i pedagogik presenterade "Förskola och skola ur barns och ungas perspektiv" och Anette Sandberg, professor i pedagogik föreläste om "Förskollärarens uppdrag".  Här presenterades även MDH:s forskningsmiljö Barn och unga i skola och samhälle. I september höll även Peter Gustafsson, professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik en föreläsning om ”En vetenskaplig grund för vad- och hur-frågorna i naturvetenskap och teknik”.

Kommande föreläsningar under hösten:

4 oktober kl. 13.15-14.30, sal Futurum, MDH Eskilstuna

  • ”Flerspråkighet som resurs”, Eva Sundgren, professor i svenska.
  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik.

15 november kl. 13.15-15, sal Alfa, MDH Västerås

  • ”Skola på vetenskaplig grund”, Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik inriktning matematikdidaktik.
  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik.

7 december kl. 9.00-12.00, sal Futurum, MDH Eskilstuna

  • ”Assimilering, integrering och inkludering – att bemöta nyanlända elever i skolan”, Niclas Månsson, professor i pedagogik med inriktning mot didaktik.
  • ”Barns och ungdomars rätt till en likvärdig utbildning”, Guadalupe Francia, professor i pedagogik.
  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Studier om social hållbarhet i utbildning.