Lär dig mer om barn med funktionsnedsättningar

Docentföreläsning med Jenny Wilder

2015-08-20 | Forskning/Samverkan

Jenny Wilder är docent i specialpedagogik på MDH. På måndag den 24 augusti berättar hon om sin forskning om barn med omfattande funktionsnedsättningar.

 

 

Den röda tråden i Jenny Wilders forskning är livssituationen för barn som har omfattande funktionsnedsättningar, med fokus på barnen. Hennes forsknings-områden är; kommunikation hos och med dessa barn, familjers vardags-anpassningar och sociala nätverk, barns delaktighet i familjeaktiviteter samt barnperspektiv och formellt stöd till små barn med funktionsnedsättning.

Jenny Wilder har arbetat på MDH sedan 2001. Sedan 2008 arbetar hon med forskning och undervisning i det specialpedagogiska kollegiet. Jenny Wilder disputerade 2008 i psykologi vid Stockholms universitet. Hennes nuvarande forsknings-projekt handlar om barns lärandevägar i övergången mellan förskola och grundsärskola.

På måndag den 24 augusti klockan 15-16 i Kappa på MDH i Västerås kan du höra Jenny Wilders docentföreläsning där hon sammanfattar sin forskning. Hon kommer bland annat att beskriva sin nuvarande och framtida forskning och komma in på teorier, metoder och dilemman som man kan stöta på vid forskning kring området. 

– Jag tycker att det ska bli roligt att få berätta om min forskning och jag hoppas att det kommer många intresserade åhörare, säger Jenny Wilder.