Ladda hem programmet Matlab till din privata dator

2016-01-04 | Student Utbildning

MDH får en campuslicens för Matlab vilket betyder att både medarbetare och studenter vid MDH kan ladda hem och installera programmet Matlab på sina privata datorer. Matlab är ett program och programspråk från företaget MathWorks som främst används för matematiska och tekniska beräkningar.

– Det känns verkligen positivt att MDH kan erbjuda detta. Campuslicensen innebär att Matlab och Simulink med 50-talet särskilt utvalda toolboxar får användas fritt i datorer som ägs av MDH. Dessutom kan både medarbetare och studenter ladda ner samma programsuite till sina privata datorer. Utöver en ökad flexibilitet för studenter och forskare, får vi också tillgång till seminarier, digitala utbildningar och övningar, vilket gör att lärarna inte längre behöver lägga tid på att lära studenterna verktygen utan kan fokusera på utbildningen, säger Berit Nyqvist, IT-chef vid MDH.

Information om hur du laddar ner och installerar Matlab

Vid eventuella supportärenden kontakta Mathworks support