Krishantering av vattenskadan i maj utvärderad

2015-06-17 | På campus

Vattenskadan inträffade på kvällen den 28 maj i U-huset i Västerås. Då hade den nya ledningsgruppen för särskilda händelser bara funnits i fyra veckor. Nu har gruppen utvärderat sitt och andra inblandades arbete i samband med vattenskadan. Det totala intrycket är att arbetet fungerade bra och att skadorna minimerades tack vare snabbt ingripande.

 

– Händelser av det här slaget skapar alltid problem, men vi kan glädja oss åt att ingen person kom till skada och vi fick ett kvitto på att vårt arbete för att snabbt hantera oförutsedda händelser fungerar bra, säger rektor Karin Röding.

Händelseförlopp
Ett vattenrör kopplat till högskolans sprinkleranläggning brast i gångbron mellan U- och R-husen och utlöste brandlarmet. Vatten forsade ut i gången och rann ner på våning två i U-huset. Vattnet fortsatte genom bjälklag och ner i trappan till våning 1 och så småningom även ner i källarplanet och in i serverhallen. Sprinklersystemet är kopplat till automatlarm vilket gjorde att räddningstjänsten anlände inom några minuter.

Medarbetare på plats i högskolan och i högskolebiblioteket kontaktade i stort sett omgående ledningsgruppen för särskilda händelser via det telefonnummer som finns anslaget på informationstavlor i orange runt om på högskolan. Det var rådigt och gjorde att representanter i jourgruppen snabbt kunde vara på plats.

Krishantering
Den inledande fasen som innebar att konstatera vad som hänt, se till att arbetet med att rädda utrustningen i serverhallen påbörjats och att tillkalla en saneringsfirma gick snabbt. Medarbetarna på ITS genomförde en fantastisk insats då de arbetade hela natten och under hela fredagsförmiddagen för att återställa produktionsmiljön med alla sina verksamhetskritiska system och tjänster. Redan klockan 11.00 på fredagsförmiddagen var samtliga system uppe i drift igen.

Kommunikationssektionen började informationsarbetet redan under torsdagskvällen via Facebook, den enda fungerande kanalen, för att nå studenter och medarbetare. Mer än 7 000 personer tog del av informationen det första dygnet. När webbplatsen åter kunde användas fortsatte informationen där. Medarbetare nåddes även via e-post samt med information från akademi- och sektionschefer. Bedömningen är att studenter och medarbetare snabbt fick nödvändig information om vad som inträffat och vad det innebar.

Konsekvenser
En mer fysiskt påtaglig konsekvens, är att den glasade gångbron mellan R- och U-husen kommer att vara avstängd under sommaren liksom de arbets- och grupprum som ligger på våning 2 närmast gångbron. På våning 1 kommer restaurang Rosenhill att byta golv under sommaren och Studenttorget är stängt för renovering då vattenskadorna där blev mycket omfattande på ytskikten. Studenttorget finns dock i provisoriska lokaler i rum U1-025, som är studenternas skrivarrum.

Internportal ökar tillgänglighet

Nya molntjänster, som vår nya internportal med tillhörande tjänster som exempelvis samarbetsytor och lagringsmöjligheter, kommer i framtiden att öka tillgängligheten då viktigt material kan nås även vid kriser som denna.