Kreativitet och idé - ett spännande samarbete mellan Mälardalens högskola och Odlarskolan

2010-10-11 | Forskning/Samverkan

17 studenter från programmet Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola börjar nu bli flygfärdiga, och har nyligen läst en kurs i projektledning. Nu ska de få använda sina kunskaper genom att undervisa, inspirera och samarbeta med 84 elever i årskurs 8 på Odlarskolan i Eskilstuna i en kurs som heter Kreativitet och idé.

Studenterna är drivna 3:or på programmet Rumslig gestaltning och de får efter 3 år en kandidatexamen i ämnet Informationsdesign. De arbetar mycket med skarpa projekt under utbildningen. Detta genom att analysera och identifiera rumsliga problem och därefter ta fram idéer och förslag på lösningar. Studenternas projektuppgifter fungerar ofta som ett viktigt underlag för fortsatta diskussioner och åtgärder.

Odlarskolan är inne på sin andra termin där de utvecklar entreprenöriellt lärande i skolan, vilket bland annat går ut på att elever och lärare arbetar med nya arbetssätt för att öka kreativiteten, driv och lust i lärandet, utveckla sina styrkor och stärka svagheter, få en bra självkänsla och se sammanhang.

- Att samarbeta med verksamheter utanför skolan och uppfylla mål tillsammans, som i det här projektet, är väldigt givande, eftersom det man gör sker ute i verkligheten, menar Sara Hägglund, projektledare på Mälardalens högskola.

I förra veckan besökte studenterna Odlarskolan för att träffa eleverna , diskutera kring deras miljö och titta på den rumsliga miljön. Tisdagen den 12 oktober är det årskurs 8:s tur att besöka högskolan. Då ska Studion på Mälardalens högskola i Eskilstuna vara inredd med syftet att “andas” de teman dagen ska handla om. Under dagen kommer studenterna att arbeta tillsammans med eleverna kring deras framtida skolmiljö ur många olika spännande perspektiv, samt prova på att leda kreativa övningar kring teambuilding och idéutveckling.

Hela projektet kommer också att visas i en vernissage, som är öppen för allmänheten där besökaren kan se hela processen i samarbetet.