Konsumenter ska sporras att utnyttja sin makt på elmarknaden

2010-12-03 | Forskning/Samverkan

Rekordhöga elpriser har blivit en allt vanligare konsekvens när vinterkylan slår till. Men vilka förutsättningar krävs egentligen för att man som konsument ska vara villig att anpassa förbrukningen efter tillgången på el? Det ska forskare vid Mälardalens högskola nu undersöka i ett storskaligt projekt, som fått 5,5 miljoner kronor från Energimyndigheten.

- Inom elbranschen tror man att konsumenterna kommer att spela en allt viktigare roll för att möta klimatmålen. Om det till exempel är en vindstilla dag och man normalt får sin el från vindkraft kommer fler och fler välja att dra ned på konsumtionen istället för att få elbehovet tillgodosett från andra kraftverk. På så sätt sparar man både pengar och miljö.

Det säger Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid Mälardalens högskola, som driver det nystartade treåriga forskningsprojektet ”Ökad konsumentmakt på den nordiska elmarknaden”. Tillsammans med andra forskare, både inom energi och matematik, ska han göra omfattande studier om konsumenters beteenden på elmarknaden, och för närvarande söker forskargruppen samarbetspartners i energiföretag över hela Sverige. Tanken är att 3000-5000 elkunder ska medverka i så kallade ”energilajv”, vilket innebär att de får ta ställning till verklighetstrogna scenarior som utspelas i deras vardag.

- Det kan handla om att man får ett sms med förfrågan om att sänka sin elförbrukning mellan klockan 8 och 9 på morgonen eftersom det förväntas bli en kall dag utan sol och därmed ont om el, berättar Fredrik , som sedan, via elbolagens mätningar, följer upp om uppmaningen den dagen hade någon inverkan på elförbrukningen.

Även interaktiva studier i labbmiljö kommer att genomföras där aktörer på elmarknaden samlas i mindre grupper för att testa hur olika beslut får direkt påverkan på priser och tillgång på el.

- Vi vill ta reda på vilka faktorer som gör att man faktiskt väljer att sänka sin elförbrukning, ett val som konsumenter har mycket att vinna på dagar då den ”vanliga” tillgången på el tryter, konstaterar Fredrik Wallin.

Själv tror han att priset på el spelar stor roll i sammanhanget:
- Ju mer pengar man sparar genom att till exempel låta bli att köra tvätt- och diskmaskinen en särskilt kylig vinterdag desto större incitament för att anpassa sin elförbrukning.