Konfiguration i ett senare skede ger högre datorprestanda och snabbare datorer

2014-06-13 | Forskning/Samverkan

Inbyggda system har en nyckelroll i samhället och kraven på datorerna ökar. På allt kortare tid måste datorerna klara av allt mer avancerade uppgifter, vilket kräver en hög datorprestanda. Detta i sin tur kräver nya sätt att utveckla konfigurationen, vilket industridoktoranden Gaetana Sapienza undersöker i sin licentiatavhandling där hon sett över hur den optimala konfigurationen av presentandan ska utvecklas och utformat en process för att på så sätt bli effektivare.

– Dagens konfiguration och driftsättning i inbyggda datorsystem bygger på beslut som fattas tidigt i designfasen, då många designdetaljer är okända. I min avhandling har jag undersökt hur datorsystemet reagerar om konfigurationen istället sker i ett senare skede av designprocessen och fattas på ett systematiskt sätt. På så sätt kan systemet ta hänsyn till systemets egenskaper och förbättra utvecklingsprocessen, säger Gaetana Sapienza.

Gaetana Sapienza har arbetat på ABB Corporate Research sedan 2006 och som forskare där genom MDH:s industriforskarskola ITS-EASY sedan 2011.

– Det fanns två anledningar till varför jag ville forska på MDH, dels den kompetens och expertis som mina nuvarande handledare på MDH och min industriella rådgivare har och dels allt positivt jag hört från kollegor om att forska på MDH. Jag trivs bra som forskare och ser fram emot att fortsätta min forskning mot doktorsexamen efter att jag har försvarat min licentiatavhandling, säger Gaetana Sapienza.

”Partitionering av inbyggda system baserad på multipla kriterier”
Den 10 juni 2014 försvarade Gaetana Sapienza sin licentiatavhandling ”Partitionering av inbyggda system baserad på multipla kriterier” . Huvudhandledare till Gaetana Sapienza är Ivica Crnkovic och biträdande handledare Tiberiu Seceleanu från ABB Corporate Research och Antonio Cicchetti från MDH.
Läs gärna mer om den här.
Och ladda gärna ned en pdf med Gaetana Sapienzas forskningsresultat här. (pdf 420 kB)