Konferens om vatten lockar forskare från hela världen

2015-06-10 | Forskning/Samverkan På campus

I dagarna får Mälardalens högskola (MDH) besök av professorer från hela världen. Just nu pågår nämligen Water and Industri 2015. Konferensen arrangeras av International Water Association (IWA) som är en av världens främsta organisationer inom vatten.

 

 – För våra forskare och doktorander innebär en specialistkonferens som den här att de får unik möjlighet att inte bara träffa, utan också bygga upp nätverk med världens bästa forskare inom området, berättar Emma Nehrenheim, forskare i miljöteknik vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH, som varit högst engagerad i arrangemanget.

 

Under tisdagen hölls bland annat en workshop om algrening där två av akademins doktorander fick pröva sina idéer och resultat mot de största forskarna, forskare som de läser och citerar arbeten från varje dag.

– Ett resultat av den här konferensen blir att nya samarbeten uppstår som leder till planerade forskarutbyten, besök, projektförslag och publikationer. Inte bara de seniora forskarna har planer tillsammans, yngre doktorander och forskare kan finna likasinnade som de kan ha väldigt stor nytta av i sin framtida forskningskarriär, säger Emma Nehrenheim.

En bok utifrån konferensen

 

Den vetenskapliga kommittén har valt ut ett antal artiklar som passar för publikation i någon av de vetenskapliga journaler som samarbetar med IWA. Därutöver planeras en bok utifrån konferensens ämnen där de mest framstående forskarna ska presentera sina senaste resultat.

MDH:s Emma Nehrenheim har suttit i gruppen som jobbar med Industriell vattenrening i fyra år och förutom den har IWA nästan tjugo andra specialistgrupper inom olika områden. Gruppens ordförande är Darren Sun Delai som är professor vid Nanyang Technological University i Singapore och Stanford University. I gruppen sitter också professorer från Spanien, Nya Zeeland, Mexico, England, Kina och USA.

Nästa konferens hålls på Nanyang Technological University i Singapore år 2017.