KK-Stiftelsen beviljar pengar till sju MDH-projekt

2017-12-14 | Forskning/Samverkan

KK-stiftelsen har beviljat MDH anslag till sju forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 24 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

 

Totalt inkom 79 ansökningar till KK-stiftelsen, och efter en granskning av experter och bedömare har den nu beviljat 21 av projekten anslag på mellan 1,4 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor (inklusive så kallad OH) per projekt.

– Nu har vi möjlighet att ytterligare utveckla forskningen inom framtidens energi tillsammans med tidigare och nya samarbetspartner inom delvis nya områden, som rökgasrening integrerad med slamhantering och energilagring i byggnader, säger Eva Thorin, professor i energiteknik vid MDH.

Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande. Dessutom bedöms i vilken utsträckning projektförslagen bidrar till att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet.

– Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, det vill säga ryggraden i svensk industri, säger Madelene Sandström, KK-stiftelsens vd. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

MDH beviljas sju projekt, Örebro universitet fem, Karlstads universitet tre, samt ett vardera till Högskolan Kristianstad, Gymnastik och idrottshögskolan GIH, Malmö högskola, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola samt Högskolan i Borås.

Projekt vid MDH som beviljats medel:

  • Deep Learning Accelerator på kommersiella programmerbara enheter   
  • Underleverantörsinvolvering i produktutveckling. Underleverantörsperspektivet.                                                        
  • Dynamisk optimering                                                                 
  • Model integration for early Simulation and Analysis                       
  • Utveckling av beräknings fluid dynamik koknings värmeöverföring modeller med tillämplighet på hög värmedlödesteknik                          
  • Integrerad vatten- och slamhanterin i kraftverk som använder biomassa 
  • Pilotens genomförbarhet för förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader