Kick off för nygammalt program

2016-06-20 | Utbildning Student

Till hösten 2017 är det nystart för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Programmet kommer att få ett reviderat innehåll med möjlighet att välja en av tre olika inriktningar. Nyligen arrangerades en Kick off på Stadshotellet i Västerås där man fick möjlighet att diskutera upplägg, undervisningsformer och framtidsfrågor.

 

Lucia Crevani är docent i företagsekonomi och ämnesföreträdare för industriell ekonomi och organisation. Hon är projektledare för det nya programmet och var även sammankallande till träffen på Stadshotellet i Västerås. Hon berättar att syftet med dagen dels var att träffa alla inblandade och presentera programupplägget.

– Det här gav oss även möjlighet att diskutera undervisningsformer, framtidens arbetsmarknad och kläcka idéer till projektarbeten, vilket är väldigt värdefullt, säger hon.

I nya ”INDEK” är, förutom akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), även akademin för innovation, design och teknik (IDT) och akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) involverade. Med i arbetsgruppen sitter representanter från samtliga ämnen.

– Vi hoppas att dagen gett inspiration och energi till att fortsätta det fina samarbete som påbörjats, säger hon.

 

Ett reviderat innehåll

Det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi kommer att starta hösten 2017. Den stora nyheten blir att man som student kommer att kunna välja en av följande tre inriktningar: produkt och processutveckling, energiteknik eller datavetenskap, samt att det genom hela programmet blir större fokus på förnyelse och hållbarhet.

Kontakta Lucia Crevani för mer information.